O kanceláři

Advokátní kancelář LB Legal s.r.o. je pražskou advokátní kanceláří poskytující právní služby podnikajícím subjektům i nepodnikajícím osobám.

Svým nepodnikajícím klientům poskytujeme komplexní právní služby ve všech životních situacích, kterými jsou například nákupy nemovitostí, rozvody či majetková vypořádání. Podnikajícím klientům poskytujeme specializovanou právní pomoc při realizaci jejich obchodních záměrů, jako je zakládání obchodních společností, příprava developerských projektů, přeměny a akvizice, právní analýzy a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Klientům dále poskytujeme zastupování při jednání před soudy, orgány státní správy či územní samosprávy a poradenství ve věcech daňových a finančních.

Naším cílem je poskytovat maximálně kvalitní a rychlé právní služby s důrazem na srozumitelné, přesné a jasné vyjadřování, a to i při řešení specifických právních problémů, kdy je konkrétní řešení uzpůsobeno „na míru“ potřebám klienta. Při poskytování našich služeb klademe důraz na komplexní řešení daného problému, nejen z hlediska právního, ale i z hlediska daňového, s respektováním s tím spjatých ekonomických aspektů.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém a španělském jazyce.

Specializace v oblastech:

smluvního práva – příprava, vyjednávání i revize všech druhů smluv, včetně smluv zákonem výslovně neupravených, které jsou připravovány „na míru“ klientům

obchodního práva – změny ve společnostech, převody podílů, příprava, revize smluvních dokumentů, organizace valných hromad, provádění zápisů změn do obchodního rejstříku, zakládání společností, přípravapřeměn a akvizic, due dilligence, poradenství v oblasti daní, účetnictví a offshore struktur, apod.

soudního, správního, daňového a rozhodčího řízení – zahrnují zastupování v rámci vnitrostátní arbitráže, civilního, daňového a správního řízení. V rámci řízení poskytované služby zahrnují právní kroky od přípravného stádia sporů, plánování sporů včetně zvolení vhodné procesní taktiky, až po samotné zastupování před soudními, rozhodčími či správními institucemi. Poskytování právních služeb během všech fází procesu od předběžných opatření až po provedení následné exekuce;

práva v oblasti nemovitostí – komplexní poradenství a asistence při převodu nemovitostí včetně advokátních úschov, nájemních či podnájemních smluv, řešení sporů v souvislosti s nemovitostmi, poradenství pro developerské a investiční projekty, provádění due dilligence spojených s akvizicemi nemovitostí, včetně poradenství při financování těchto projektů;

veřejných zakázek – komplexní poradenství v zadávacím řízení, kompletace nabídek uchazečů, stejně jako příprava zadávacích řízení pro zadavatele. Zpracování zadávací dokumentace, námitky proti nesprávnému postupu zadavatele, zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;

pracovního práva – příprava a úprava pracovních smluv a dohod v souladu s aktuální právní úpravou, příprava interních předpisů pro účely klientů, zastupování při pracovněprávních sporech;

práva duševního vlastnictví – právní zastoupení při registraci ochranných známek, vymáhání práv souvisejících s registrovanými ochrannými známkami, užitnými vzory, chráněnými označeními původu, licencemi, apod.;

insolvence a restrukturalizace – zastupování účastníků v insolvenčním řízení, asistence klientům při vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení, hodnocení restrukturalizačních projektů společností blízkých stavu úpadku, vyjednávání možnosti mimosoudního řešení s věřiteli.

Dále poskytujeme právní služby ve specifických právních oblastech, které jsou vyžadovány našimi klienty, jimiž jsou zejména oblasti:

  • zpracování zemního plynu
  • výroby a prodeje oděvů a obuvi
  • developerské činnosti
  • stavební činnosti
  • výroby a prodeje zdravotnické techniky
  • chemického průmyslu se specializací především na polymery
  • investičních společností
  • státní správy

Lidé

Lukáš Blažek – Společník

Lukáš se před založením naší advokátní kanceláře věnoval právu společností, přeměnám, akvizicím a daňovému právu, zejména ve vztahu k daňové efektivitě procesu při převodu majetku a majetkových účastí ve společnostech. Lukáš Blažek se dále v rámci restrukturalizace podniků aktivně podílel na krizovém managementu společností, přičemž v rámci této činnosti získal i rozsáhlé zkušenosti v oblasti insolvenčního práva.

Kontakt

LB Legal s.r.o. advokátní kancelář

se sídlem Pod Děkankou 435/27, Podolí, 147 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 178374

tel: +420 230 234 781
e-mail: office@lblegal.cz

IČO: 248 31 034 DIČ: CZ24831034

datová schránka společnosti: jdxzsvy